En dag i vuggestuen

En dag i vuggestuen

I den måde dagen er tilrettelagt på, forsøger vi at skabe tydelige rutiner, fordi vi mener, at hvis børnene oplever genkendelighed og dermed kan overskue dagens forløb, skaber det tryghed.

Dagtilbuddet åbner kl. 6.30. Her møder to personaler, én fra vuggestuen og én fra børnehaven. De starter med at lave morgenmad til de børn der kommer tidligt. Denne tid på dagen er præget af ro og høj grad af nærvær og omsorg. Der er god tid til at snakke med barn og forældre og til at trøste barnet, hvis der er svært at få sagt farvel. Det er ofte de samme børn der kommer tidligt, så personalet har et godt kendskab til det enkelte barns vaner, hvilket medvirker til en god start på dagen.

Kl. 7.30 går børnehavebørnene og deres voksne i børnehaven.

Omkring kl. 8, når der begynder at komme mange børn, går vi på legepladsen. I dette tidsrum prioriterer vi, at tiden bruges dels til en god modtagelse af børnene, dels til at tale med forældrene. Børnene er udhvilede, har overskud og de er "tændt" på omverdenen. Det giver de bedste vilkår for at indgå relationer med andre børn og derved udvikle sociale kompetencer. Fra personalets side er det et bevidst valg, at der netop i dette tidsrum gives plads til fordybelse i leg og plads til de aktiviteter som børnene selv sætter igang.

Fra kl. 9.30 til 10.30 har vi planlagte aktiviteter. Her iværksætter vi målrettede aktiviteter, således at vi sikrer, at alle børn kommer omkring alle mål i læreplanstemaerne i løbet af deres vuggestuetid.

I øjeblikket ser ugen således ud:

Mandag - børnehavebesøg for de børn der skal starte i børnehave måneden efter. Det er en del af vores overgangsarbejde mellem vuggestue og børnehave for at sikre en så blik overgang som muligt.

Tirsdag og torsdag har vi "de små grupper dag", hvor stuerne går fra med en lille gruppe børn. Stuen planlægger, hvad den aktuelle gruppe af børn har behov for.

Onsdag - de 8 ældste børn deltager i musik sammen med de yngste børnehavebørn som endnu en del af vores overgangsarbejde.

Fredag - "festlig fredag" for alle børn i vuggestuen. Det er sang, dans og bevægelse. Vi har fokus på fællesskabsfølelsen.

Fra kl. 10.30 til 11.00 spiser vi frokost. Inden maden vasker alle hænder og mens vi venter på maden synger vi ofte. Børnene spiser fortrinsvis i stamgrupperne, men der er også mulighed for at spise på en af de andre grupper sammen med sin bedste ven. Personalet spiser (mod betaling) sammen med børnene. Det giver fællesskabsfølelse og personalet har mulighed for at præsentere børnene for alment gældende normer omkring et måltid. Ved måltiderne støttes børnene i at udvikle deres kompetencer og øge deres selvhjulpenhed. Det kan f.eks. være ved selv at hælde vand op, ved at barnet benævner det, det ønsker og for de mindste børn at spise og drikke selv.

Når vi har spist, skiftes og puttes de børn, som skal sove. Her prioriterer vi god tid til den nære kontakt mellem barn og voksen. I det omfang det er muligt, vælger barnet selv, hvem af de voksne der skal skifte og putte det. Det er vigtigt, at barnet oplever en rolig, positiv og tryg atmosfære omkring sovetiden. For personalet giver den tætte kontakt indsigt i barnets udvikling og almene trivsel. Rundt på stuerne er der i dette tidsrum tilbud om lidt roligere aktiviteter som sang og historielæsning.

Omkring kl. 12 sover de fleste af børnene. Personalet og de vågne børn samles på gul stue, hvor der er mulighed for hygge, leg og småaktiviteter. Personalet afvikler middagspauser og er fælles om at overvåge de sovende børn. I middagsstunden har personalet også tid til andet arbejde som f.eks. vejledning af studerende og afholdelse af stuemøder.

Ved 13-tiden fordeler vi os igen rundt i huset. Det er en stille stund på dagen. Der er god tid til den tætte kontakt mellem barn og voksen og god tid til at komme igang igen efter middagssøvnen.

Kl. ca. 14 er de fleste børn vågnet. Eftermiddagsmåltidet foregår på samme måde som middagsmåltidet. Der er fokus på at udvikle barnets kompetencer og støtte dets selvhjulpenhed.

Når vejret tillader det, går vi på legepladsen resten af eftermiddagen. Vi er som udgangspunkt udenfor i halvåret 1/4-1/10 og i det andet halvår er vi som udgangspunkt indenfor om eftermiddagen. De dage, hvor vi vælger at være inde, leger børnene hvor de vil og personalet fordeler sig rundt i huset. 

Om eftermiddagen vil vi gerne tale med forældrene om, hvordan dagen er gået. Men her bliver det ofte til kortere beskeder, idet børnene på denne tid af dagen er trætte og vores opmærksomhed derfor hovedsageligt er vendt mod børnene.

Kl. 16 er der 3 personaler tilbage i huset og mange børn er gået hjem. De eftermiddage, hvor vi er inde, samles vi på én stue. Tiden mellem kl. 16 og 17 er ofte en stille periode, hvor børnene efter en lang dag i vuggestuen har behov for voksenkontakt i form af fysisk omsorg. Vi lægger vægt på at skabe ro og personalets opmærksomhed er fortrinsvis rettet mod børnene.  

Børnegården Sct. Anna lukker kl. 17.00 og fredag kl. 16.30.