Trivsel

I Børnegården Sct. Anna skal alle børn opleve sig set og hørt. De skal opleve interesse og omsorg fra andre børn og voksne. Som voksne skaber vi nærvær ved at være tydelige, opmærksomme og omsorgsfulde.
Det NÆRVÆR, vi giver plads til, er vigtigt for os – og for børnene.
Vi er bevidste om, at en forudsætning for TRIVSEL er NÆRVÆR i samvær med børnene. I en hverdag med mange afbrydelser og forstyrrelser har vi i personalet fokus på at skabe NÆRVÆR gennem tydelighed, opmærksomhed og omsorg i børnehøjde.
Vi arbejder for at bevare og opbygge en børnekultur, som understøtter NÆRVÆR blandt voksne og børn og børnene imellem.
I Børnegården Sct. Anna respekterer vi plads til fokus og fordybelse.
Vi arbejder med to slags NÆRVÆR – det individuelle og det kollektive. Det individuelle nærvær når vi møder barnet i en-til-en-kontakt, og det kollektive, når vi er sammen med en gruppe af børn omkring en aktivitet eller leg.

Udvikling

I Børnegården Sct. Anna arbejder vi i vuggestuen med børnenes selvværd ved at være troværdige, lyttende og anerkendende.
Vi anerkender børnenes handlinger og følelser ved at sætte ord på dem og ved at rumme dem. Vi opmuntrer børnene, guider dem og giver plads til, at vi alle er forskellige. Vi er opmærksomme på at give børnene ”et passende” puf, så de tør prøve noget nyt.
Vi arbejder med SELVVÆRD i de daglige rutiner ved at give plads til, at børnene gør sine egne erfaringer.
Vi tror på, at børnene vokser, når de får lov til at hjælpe til i de daglige rutiner.
I vuggestuen arbejder vi med SELVVÆRD når
Vi støtter og giver børnene vejledning til, at de selv kan mestre af- og påklædning. Det kan være en udfordring – men børnene bliver stolte, når de oplever, at de kan selv.
Vi giver børnene alderssvarende opgaver f.eks. ”sæt glasset over på rullebordet”.
Vi ser på det enkelte barns mulighed for at bidrage til fællesskabet – og tydeliggør børnenes værdier over for gruppen.
Vi arbejder med, at de store børn er rollemodeller, så de hjælper de mindre børn.
Vi påskønner med ord over for børnene, når de viser omsorg over for hinanden.
Vi lader børnene tage initiativ og prøve af selv. Fx ved motorisk selvværd, når barnet giver sig i kast med at gå op og ned af ”gå-på-line-planken” på legepladsen eller i lege, hvor der skal forhandles om regler og legens videre forløb.

Læring

I Børnegården Sct. Anna arbejder vi i vuggestuen med børnenes nysgerrighed ved, at vi er engagerede og at vi brænder for det, vi laver.
På den måde vækker vi begejstring og nysgerrighed hos børnene.
I vuggestuen arbejder vi med NYSGERRIGHED når
Vi støtter og vejleder barnet, når nye ting skal afprøves.
Vi er opmærksomme på at præsentere børnene for ”nyt”, der kan vække deres nysgerrighed.
Vi opfordrer børnene til at smage på maden og dufte til krydderierne på legepladsen.
Vi opfordrer alle børn til at røre ved nye materialer.
Ved hjælp af spørgsmål og undren skaber vi opmærksomhed og nysgerrighed om, hvad vi f.eks. har læst i en bog.
Vi viser interesse for børnenes nysgerrighed, f.eks. når de undersøger naturen med bænkebidere og edderkopper. Vi hjælper til, stiller spørgsmål og inspirerer.
Ved at lade børnene være nysgerrige over for hinanden, f.eks. hår, køn og familie.