En dag i børnehaven

Vi forsøger at skabe en så tryg hverdag for det enkelte barn, som muligt igennem den måde, hvorpå vi har struktureret vores hverdag. Vi oplever at en genkendelighed i hverdagen er med til, at skabe en ydre tryghed for børnene. Den indre tryghed skabes igennem de menneskelige relationer, som både indebærer voksen/barn såvel som barn/barn relationerne.  

Kl. 6:30 – 9:30 (”Go` morgen”)

Dagtilbuddet åbner kl. 6.30. Her møder to personaler, én fra vuggestuen og én fra børnehaven. De starter med at lave morgenmad til de børn der kommer tidligt. Der serveres morgenmad mellem kl. 6.45 - 7.15. Denne tid på dagen er præget af ro og høj grad af nærvær og omsorg. Der er god tid til at snakke med barn og forældre og til at trøste barnet, hvis der er svært at få sagt farvel. Det er ofte de samme børn der kommer tidligt, så personalet har et godt kendskab til det enkelte barns vaner, hvilket medvirker til en god start på dagen.

Kl. 7.30 går børnehavebørnene og deres voksne i børnehaven. Bliver man afleveret efter kl. 8:15 skal man afleveres i gruppen og man skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, at benytte sig af en af de tre forskellige indgange til de tre grupper. I tidsrummet 7:30 – 9:30 prioriterer vi, at tiden bruges dels til en god modtagelse af børnene, dels til at tale med forældrene. At børnene er udhvilede, har overskud og de er "tændt" på omverdenen, giver de bedste vilkår for, at indgå i relationer med andre børn. Fra personalets side, er det et bevidst valg, at der netop i dette tidsrum gives plads til fordybelse i leg og plads til de aktiviteter som børnene selv sætter i gang. 

9:30 – 10:30

Fra kl. 9.30 til 10.45 starter de planlagte aktiviteter både på tværs og i grupperne. Enten planlagte eller spontangne aktiviteter på stuen eller målrettede aktiviteter rettet mod bestemte aldersgruppe af børn.

Gymnastik:

Om onsdagen har vi fast booket en af gynnastiksalene på Fjordsgadeskole. Vi planlægger det pædagogisk sådan, at det oftest en specifik aldersgruppe, som deltager i aktiviteten. På den måde kan vi optimalt målrette aktiviteten til børnene. Aktiviteten forgår i tidsrummet fra kl. 9:00 – 10:00 og er struktureret således: I den første halve time bliver der hoppet og leget i gymnastiksalen på børnenes egne præmisser. Vi finder nogle af de forskellige gymnastikredskaber frem og støtter børnene i deres egne små og store påfund og ideer til, hvordan disse redskaber eventuel kan bruges. I den sidste ca. halve time bliver der igangsat nogle struktureret lege som fx troldeleg, banke banke bøf, faldskærm, rødt lys stop og alle mine kyllinger komme hjem, fodbold osv.  

Musik:

Om onsdagen går en gruppe af de yngste børn til musik, sammen med de ældste børn i vuggestuen. Denne gruppe er med til at vuggestuebørnene lære børnehaven at kende og gør overgangen lettere). Dette forgår i vores Tarzansal her i børnehaven.

Storbørnsgruppen:

Her mødes alle de børn der snart skal i skole. De laver aktiviteter der træner skoleparathed, så som at kunne modtage en kollektiv besked, sidde stille og lytte, vente på tur, respektere andre, tro på sig selv og arbejde selvstændigt.

10:30 - 12:00 (Samling og måltidet)

Når klokken nærmer sig 10:45 holdes der samling alt efter behov og den aktuelle dags indhold. Der er mulighed for, at holde samling før frokost og eftermiddagsmad. Samlingen er et pædagogisk konstrueret fællesskab, hvor det at formidle, lytte og være deltagende i fællesskabet er selve kernen i den pædagogiske tanke. Her kan alt ske og tematikkerne kender ingen grænser. Fantasi, musik, fortællinger, historie og eventyr er nogle af de områder, som børnene bevæger sig ind på og arbejder med.

Fra kl. ca. 11:00 til 11.30 spiser vi frokost. Inden maden vasker alle hænder og får tisset og der er en voksen på badeværelset, som søger for at alt går som det skal. Børnene spiser i deres stamgruppe sammen med det faste personale (mod betaling). Det giver fællesskabsfølelse og personalet har mulighed for at præsentere børnene for alment gældende normer omkring et måltid. Vi arbejder pædagogisk med, at børnenes tilgang til måltidet kendetegnes ved, at være respektfuld, hvor også en generel viden om madens ingredienser er til stede. Ved måltiderne støttes børnene i at udvikle deres selvhjulpenhed. Det kan f.eks. være ved selv at øse mad op, at barnet øver sig på at benævner det, som man ønsker, at hjælpe andre som har brug for det osv. 

12:00 - 14:00 (Legepladsen og eftermiddagsmåltidet)

Når vi har spist går børnene ud og tager tøj på. De voksne i garderoberne hjælper det enkelte barn efter behov. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det igen her er selvhjulpenheden der er i fokus. Det at øve sig i at kunne selv indebærer også det, at kunne tage et selvstændigt initiativ, hvilket er noget, som vi pædagogisk arbejder meget med. 

Vi er på legepladsen hver dag fra klokken 12:00 – 13:30. Afhængigt af vejret er vi mere ude.

Vores legeplads rummer mange forskellige slags planter, her iblandt krydderurter og frugttræer og repræsenterer i det hele taget et bredt udsnit af naturens forskellige elementer. Det er også i denne stund, at personalet afvikler middagspauser på skift. I middagsstunden har personalet også tid til andet arbejde som f.eks. vejledning af studerende, stuemøder og forberedelse til samtaler. 

Når klokken nærmer sig 13:30 gør vi klar til, at gå ind (børnene rydder op og sætter sig efterfølgende på trappen). Når vejret tillader det, går vi på legepladsen resten af eftermiddagen, hvilket betyder at børnene bliver hentet ude på legepladsen.

14.00 14.30 eftermiddagsmad

Børnene spiser på deres egen stue. De hjælper med at dække bord og dele madpakker ud. Ved bordene er der tid til at snakke med hinanden og dele gode historier. Madpakken skal indeholde det man bliver mæt af; brød, frugt, grønt og evt lidt snacks. Vi har erfaring med at børnene starter med snacks, så dem kan med fordel skære ned på. 

14:30 – lukketid (leg og forældre/pædagog kontakt)

De dage, hvor vi vælger at være inde, leger børnene hvor de vil og personalet fordeler sig rundt i huset. Der vil blive sat forskellige aktiviteter i gang, som man kan gå fra og til. Om eftermiddagen vil vi gerne tale med forældrene om, hvordan dagen er gået. Informationen på gruppens tavle og fotoskærmene er til forældrene så der kan følges med i barnets hverdag i børnehaven og snakket om, hvordan dagen har været, hvem der er blevet leget med osv. Det er væsentligt at huske, at børn generelt ikke er de mest meddelsomme, da de ofte lever i nuet og har dermed svært ved at relaterer til fortidens begivenheder og gøremål, som fx at fortælle om livet i børnehaven når man kommer hjem. Husk i denne forbindelse, at det ofte, for barnet kun er en impuls der skal til for, at sætte fortællingen i gang ved middagsbordet.

Det er mellem klokken 15:30 og 16:00, at børnehaven primært bliver ryddet op da det er i dette tidsrum, at der er personale til det. Når klokken bliver 16:00 er der 2 personaler tilbage i børnehaven og mange børn er gået hjem. Tiden mellem kl. 16:00 og 17:00 er ofte en stille periode. Vi oplever at børnene efter en lang dag, har behov for enten voksenkontakt, i form af fysisk omsorg eller at strække sig tilbage og måske nyde den ro, som naturligt er kommet i kraft af tilstedeværelsen af et mindre antal børn. 

Vi vil gerne bede forældrene om at hjælpe barnet med at rydde op før I går hjem og sørge for at der er orden i rummet. Et overskueligt rum fremmer selvhjulpenhed. 

Eksempler på madpakker Download fil

Legetøjsdage